Tornar
Presenta respostes exagerades a determinats estímuls – hipersensibilitats (no tolera determinades textures o olors, por al moviment o a les alçades, molt sensible als sorolls...).
Li costa respondre de forma ràpida als estímuls o a les demandes de l’entorn (és lent, inactiu, li costa reaccionar...)
Busca exageradament determinats estímuls (li costa estar quiet, ho toca tot, corre en lloc de caminar, busca sensacions fortes i intenses, pot semblar que desconegui el perill...)
Presenta plor o rabietes freqüents i desmesurades.
Es distreu amb facilitat, li costa concentrar-se i centrar l’atenció.
Li costa seguir el ritme dels altres nens en l’aprenentatge (lecto-escriptura, càlcul, resolució de problemes, comprensió...).
Presenta dificultats de coordinació motriu (cau, xoca, li costa anar en bicicleta, retallar, cordar-se els botons, menjar amb els coberts...).
Es mostra impulsiu, descontrola la força que fa, i li manca control de les seves reaccions.
Li costa seguir les normes, no fa cas, no tolera canvis en les rutines, presenta problemes de comportament...
El seu to muscular és baix i es cansa amb facilitat.
Li costa fer amics i relacionar-se amb altres nens i/o adults.
Presenta dificultats en el joc (no fa joc simbòlic, el seu joc és repetitiu, poc exploratori, no gaudeix dels jocs nous, no sap com jugar,..)
Li costa tenir idees noves, sembla que li costi imaginar, crear, abstraure conceptes,...

Passatge del Notari Herràn, 11 · 08208 Sabadell (Barcelona) · Tel. 937 162 438 Email: info@ninaia.com